Over mij

 
 

Mijn naam is Michéle Somers,  
55 jaar en vader van 3 volwassen kinderen en 3 kleindochters. 

Ik ben gediplomeerd Sportmasseur en Sporttherapeut, lid van de NGS brancheorganisatie en geregistreerd bij de Wkkgz. In 2018 heb ik besloten om te stoppen met mijn werkzaamheden als (douane)Declarant en ben mij toen gaan focussen op het masseren.  Als amateur wielrenner lag ik geregeld op de massagetafel en ook na mijn actieve leven als wedstrijd – amateur wielrenner bleef ik de sportmasseur bezoeken. Hier heb ik ervaren wat voor positieve effecten een (sport)massage heeft op het lichaam en geest. 

Na het behalen van het diploma  Sportmasseur ben ik de opleiding Sporttherapie gaan volgen en met succes geslaagd. Om mij verder te specialiseren ben ik hierna de cursussen; Dry-Needling en Mobilisatie / Manipulatie, Medical Taping, Sportmassage voor wielrenners en Sportmanipulatie via dr. Mulder chiropractie gaan volgen.  Met al deze technieken en vaardigheden kan ik mijn cliënten (nog) beter helpen bij het herstel van een blessure en/of  het voorkomen van een blessures (preventief). 
 
Niet alleen voor sporters, maar ook mensen met een druk-, zwaar-, of stressvol beroep is een sportmassage zeer effectief.  Als Sportmasseur / Sporttherapeut ben je nooit uitgeleerd en daarom blijf ik me ontwikkelen en volg ik geregeld extra cursussen.
 
Naast het werk als Sportmasseur / Sporttherapeut ben ik ook actief in de wielersport bij een professionele wielerploeg op World Tour niveau als verzorger / soigneur. Hiervoor zit ik geregeld in het buitenland.
  
Bent u inmiddels nieuwsgierig geworden en wilt u op en top behandeld worden of gewoon genieten van een heerlijk (sport)massage dan hoop ik u binnenkort te mogen verwelkomen in mijn Massagepraktijk. U kunt hiervoor op meerdere locaties terecht. Zie hiervoor  de contactgegevens.

  

 

      “A Fit State Of Mind “

                                                                                                                    Huisregels

 • FitSom Massage houdt zich aan de COVID-19 regels en verwacht dat ook van u. 
 • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. 
 • In verband met de hygiëne dient u zelf twee grote en een kleine handdoek mee te nemen.
 • FitSom Massage geeft geen erotische massage of handelingen. Het wordt niet op prijs gesteld dat dit tijdens een massage gevraagd wordt. FitSom Massage behoudt zich het recht om de behandeling te staken. De kosten van de massage worden wel aan u doorbelast.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling wordten er een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de massage gestaakt worden en kunt u doorverwezen worden naar een arts. vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient u voor aanvang van de massage aan ons mede te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 • FitSom Massage is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • FitSom Massage is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 • FitSom Massage behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in de praktijkruimte.
 • Roken is niet toegestaan in en om ruimtes waarin FitSom Massage werkzaam is.
 • Betalingen uitsluitend contant of via een tikkie.
 • Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.Absolute contra indicatie waarbij er geen massage zal plaats vinden:

 • Koorts
 • Teveel pijn
 • Extreme vermoeidheid
 • Besmettelijke huidaandoeningen over het gehele lichaam (herpes, gordelroos)
 • Bij (overmatig) gebruik van drugs, alcohol, antibiotica, bloedverdunners
 • Zeer slechte algemene gezondheid
 • Kanker: uitzondering alleen specifiek met toestemming van behandelend arts.
 • Algemene infectieziekten
 • Ernstige cardiovasculaire aandoeningen (trombose, aderontsteking)

 

 

Relatieve contra indicaties, hierbij wordt gekeken naar de wens van de persoon zelf en is het afhankelijk van de conditie van het lichaam en aard van de klacht:

 • Plaatselijke infecties
 • Plaatselijke besmettelijke huidaandoeningen (herpes, gordelroos, zwemmerseczeem)
 • Vormen van huiduitslag (acne, eczeem, warmte uitslag, steenpuisten)
 • Zwellingen
 • Bloeduitstortingen (blauwe plekken)
 • Lichte cardiovasculaire aandoeningen (spataderen)
 • Botbreuken
 • Wonden en recente littekens
 • Zwangerschap ( na drie maanden in overleg met masseur)